เมื่อทำการเชื่อมด้วยกระบวนการ SMAW มันเป็นความคิดที่ดีที่จะมีความเข้าใจในสิ่งที่ชนิดของขั้วที่เหมาะที่สุดสำหรับอิเล็กโทรดที่คุณใช้ เรามีสามทางเลือก ประเภทขึ้นอยู่กับเครื่องซึ่งควรขึ้นอยู่กับตัวเลือกอิเล็กโทรดที่เราใช้ ทั้งสามนี้เป็นขั้วย้อนกลับขั้วตรงและกระแสสลับ
ด้วย (DCRP และ DCSP) พวกเขาจะ

Read More
ขั้วไฟฟ้า

อย่างที่เราเห็นอิเลคโทรดนั้นติดอยู่กับขั้วบวกของแหล่งพลังงานและงาน (โลหะที่จะเชื่อม) นั้นติดอยู่กับขั้วบวก นี่คือการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ DCEN แล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมเราต้องรู้เรื่องนี้

Read More