ลวดเชื่อม

ลวดแข็ง เทียบกับ ลวดเชื่อม ฟลักซ์คอร์ ควรใช้เมื่อใดและทำไม

การตัดสินใจว่าจะใช้กระบวนการเชื่อมแบบใดอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย เรียนรู้พื้นฐานของลวดเชื่อมแข็ง และลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ และวิธีการใช้ประโยชน์สูงสุดจากลวดแต่ละเส้น

ข้อดีของ ลวดเชื่อม MIG และ Flux cored

การเชื่อมแบบ MIG และการเชื่อมฟลักซ์คอร์ มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ซึ่งช่างเชื่อมต้องประเมินเมื่อเลือกใช้แบบไหน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้คุณพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้ ความหนาของวัสดุก๊าซป้องกันที่เหมาะสม ความเร็วในการป้อนลวด และการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า ตำแหน่งของไซต์งาน และลักษณะการเชื่อมของคุณ 

ไม่มีวิธีการเชื่อมที่เหมาะกับทุกขนาด และตัวแปรทั้งหมด ข้างต้นจะมีผลต่อการตัดสินใจของช่างเชื่อมที่จะใช้ลวดแข็ง หรือฟลักซ์คอร์ บทความนี้จะช่วยให้ช่างเชื่อมมือใหม่ หรือเป็นครั้งคราวเช่น เข้าใจพื้นฐานของลวดแข็ง และฟลักซ์คอร์ และวิธีการเพิ่มข้อได้เปรียบของแต่ละสาย

ลวดเชื่อม MIG

แหล่งพลังงาน MIG ใช้อิเล็กโทรดลวดแข็งแบบต่อเนื่องสำหรับโลหะฟิลเลอร์ และต้องการก๊าซป้องกันที่ส่งมาจากขวดก๊าซที่มีแรงดันสูง โดยปกติแล้วลวดแข็งที่เป็นเหล็กอ่อนมักจะชุบด้วยทองแดงเพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชั่นช่วยในการนำไฟฟ้า และช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของปลายหน้าสัมผัสในการเชื่อม ก๊าซป้องกันช่วยปกป้องสระเชื่อมหลอมเหลวจากสิ่งปนเปื้อนที่มีอยู่ในบรรยากาศโดยรอบ การรวมกันของก๊าซป้องกันที่พบมากที่สุดคืออาร์กอน 75% และคาร์บอนไดออกไซด์ 25% ในขณะที่ใช้ลวดทึบกลางแจ้งช่างเชื่อมควรใช้ความระมัดระวัง และป้องกันไม่ให้ลมพัดพื้นที่ป้องกันก๊าซออกไปจากส่วนเชื่อม อาจจำเป็นต้องใช้กระจกบังลม

ลวดเชื่อม
ลวดเชื่อม MIG

ลวดเชื่อม FLUX CORE

สายไฟฟลักซ์คอร์มีสองประเภทป้องกันแก๊สและป้องกันตัวเอง สายไฟฟลักซ์คอร์ที่หุ้มด้วยแก๊สต้องใช้แก๊สป้องกันภายนอก และตะกรันสามารถถอดออกได้ง่าย พิจารณาใช้ลวดฟลักซ์คอร์ที่ป้องกันแก๊สเมื่อเชื่อมโลหะที่หนาขึ้น หรือในการใช้งานที่ไม่อยู่ในตำแหน่ง สายไฟฟลักซ์คอร์ที่หุ้มด้วยแก๊สมีการเคลือบฟลักซ์ที่แข็งตัวเร็วกว่าวัสดุเชื่อมหลอมเหลว ด้วยเหตุนี้จึงสร้างชั้นเพื่อรองรับสระว่ายน้ำหลอมเหลวเมื่อเชื่อมเหนือศีรษะ หรือในแนวตั้งขึ้น ลวดฟลักซ์คอร์ที่ป้องกันตัวเองไม่จำเป็นต้องใช้ก๊าซป้องกันภายนอกเนื่องจากสระเชื่อมได้รับการป้องกันโดยก๊าซที่สร้างขึ้นเมื่อฟลักซ์จากลวดถูกเผา ด้วยเหตุนี้ลวดฟลักซ์คอร์ที่ป้องกันตัวเองจึงพกพาได้ง่ายขึ้นเนื่องจากไม่ต้องใช้ถังแก๊สภายนอก

ลวดเชื่อม
ลวดเชื่อม Flux cored

สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือก ลวดเชื่อม

ลักษณะ

ช่างเชื่อมหลายคนเชื่อว่าลักษณะของรอยเชื่อมเป็นปัจจัยสำคัญ เมื่อทำงานกับวัสดุที่มีความหนาน้อยกว่า 3/16 นิ้วจนถึงโลหะแผ่นบาง (24 เกจ) ลวดทึบจะทำให้เกิดรอยเชื่อมที่ดูสะอาด ยกตัวตัวอย่างเช่น การถ่ายโอนการลัดวงจรด้วยลวดทึบ. 030 นิ้วที่ 18-19 โวลต์ที่มี 160-170 แอมป์และใช้ก๊าซอาร์กอน 75% และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 25% ในการป้องกันโดยปกติจะทำให้เกิดการกระเด็นเพียงเล็กน้อยสร้างความร้อน ที่ได้รับผลกระทบน้อยลง พื้นที่และลดโอกาสในการเผาผลาญ ด้วยเหตุนี้ผู้ที่ชื่นชอบยานยนต์จำนวนมากที่มีความเชี่ยวชาญในงานตัวถังหรือผู้ที่ทำงานกับแอพพลิเคชั่นที่บางกว่าจึงชอบใช้ลวดแบบทึบในการใช้งาน

สถานที่ใช้งาน

ช่างเชื่อมต้องพิจารณาตำแหน่งของไซต์งานด้วย เมื่อเลือกระหว่างลวดทึบ และลวดฟลักซ์คอร์ ในสภาพแวดล้อม เช่นสถานที่ที่มีลมแรงลวดแข็ง หรือลวดฟลักซ์คอร์ ที่หุ้มด้วยแก๊สจะใช้งานได้ยากกว่าเนื่องจากการปล่อยก๊าซที่ป้องกันออกสู่ลมอาจทำให้ความสมบูรณ์ของการเชื่อมลดลง โดยทั่วไปการสูญเสียก๊าซป้องกัน จะทำให้เกิดความพรุนที่มองเห็นได้ในลูกปัดเชื่อม

ในทางกลับกันลวดฟลักซ์คอร์ที่มีฉนวนป้องกันตัวเองเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมกลางแจ้งหรือในสภาวะที่มีลมแรง ช่างเชื่อมไม่จำเป็นต้องตั้งกระจกบังลมเพื่อป้องกันก๊าซที่ป้องกันไม่ให้ถูกพัดออกไปเนื่องจากก๊าซที่ป้องกัน ถูกสร้างขึ้นจากฟลักซ์การเผาไหม้ เนื่องจากลวดฟลักซ์คอร์ที่หุ้มด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องใช้ก๊าซป้องกันภายนอกจึงสามารถพกพาได้มากกว่าลวดทึบ การพกพานี้เหมาะอย่างยิ่งในการใช้งานทางการเกษตรที่อุปกรณ์ภาคสนามสามารถพังได้ไกลจากร้าน หากคุณกำลังเชื่อมโลหะที่หนาขึ้น (16 เกจขึ้นไป) ลวดฟลักซ์คอร์ที่มีฉนวนป้องกันตัวเองก็ให้การเจาะที่ดีเยี่ยมเช่นกัน

ลวดเชื่อม
เชื่อมงานให้ห่างจากคนและวัตถุไวไฟ

ความหนาประเภทของงาน และการตั้งค่าตัวแปรต่างๆ 

ช่างเชื่อมมือใหม่หลายคนพยายามใช้ลวดเชื่อมขนาดเดียว และป้องกันแก๊สรวมกันสำหรับการใช้งานที่หลากหลายการผสมลวด และแก๊สที่พบบ่อยที่สุด (สำหรับลวดแข็ง) คือลวดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0. 035 นิ้วที่ใช้กับก๊าซป้องกันอาร์กอน 75% และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 25% อย่างไรก็ตามเมื่อเชื่อมวัสดุที่หนาขึ้นต้องคำนึงถึงเอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟเชื่อม และเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมด้วย หากเลือกใช้สายไฟ 0. 035 นิ้วสำหรับวัสดุที่หนาขึ้น และแหล่งจ่ายไฟเป็นแหล่งจ่ายไฟที่ต่อเข้ากับวงจร 115 โวลต์เอาต์พุตแอมแปร์ที่ได้อาจไม่เพียงพอสำหรับการเชื่อมที่มีคุณภาพ สิ่งนี้จะเพิ่มความเสี่ยงของการตักเย็น หรือการขาดฟิวชั่น

การพยายามใช้ลวดแข็งขนาดเล็กเกินไปสำหรับการใช้งานที่หนาขึ้น จะเพิ่มโอกาสในการเจาะรูที่ต่ำลง และอาจต้องใช้การเชื่อมมากกว่าหนึ่งครั้ง การนำลวดแช็งไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง (แม้ว่าจะมีความแข็งแรงเพียงพอ) ก็อาจทำให้วัสดุที่หนาขึ้นไม่เพียงพอ

ลวดเชื่อม
รอยเชื่อม

แม้ว่าลวดฟลักซ์คอร์จะมีราคาแพงกว่าลวดแข็ง แต่ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์สามารถช่วยให้คุณได้ผลผลิต โดยทั่วไปแล้วลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์จะมีความสามารถในการจัดการกับการเชื่อมของวัสดุที่สกปรกกว่าซึ่งอาจมีสนิมระดับมิลล์ หรือน้ำมันในระดับที่สูงขึ้น แม้ว่าการทำความสะอาดจะเป็นวิธีการเตรียมเหล็กที่เหมาะสมเสมอ แต่ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์จะมีองค์ประกอบในการขจัดออกซิไดซ์ที่ดักจับสิ่งปนเปื้อนเหล่านี้ เมื่อเปรียบเทียบกับลวดเชื่อมแข็ง ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ยังเพิ่มการเจาะบนผนัง และมีข้อได้เปรียบของอัตราการสะสมที่ดีกว่า (ปริมาณโลหะเชื่อมที่ฝากในช่วงเวลาที่กำหนดซึ่งวัดเป็นปอนด์ต่อชั่วโมง) แม้ว่าในตอนแรกช่างเชื่อมจะใช้จ่ายวัสดุมากขึ้นสำหรับลวดฟลักซ์คอร์ แต่ก็ยังประหยัดเวลาในการผลิตที่ลดลง


ลวดแข็ง หรือลวดฟลักซ์คอร์ อันไหนดีกว่ากัน

ลวดทั้งสองเส้นไม่เหนือกว่าเส้นอื่นๆ ลวดเชื่อมสองประเภทนี้มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ซึ่งทำงานได้ดีขึ้นในบางงานที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพลวดทั้งสองประเภทจะสร้างรอยเชื่อมเสียงที่มีลักษณะของลูกปัดเชื่อมที่ดีเมื่อใช้อย่างถูกต้อง และใช้ภายในการตั้งค่าตัวแปรที่เหมาะสม

เท่าที่ผู้ใช้สนใจทั้งลวดทึบและลวดฟลักซ์คอร์นั้นค่อนข้างใช้งานง่ายและเหมาะสำหรับช่างเชื่อมมือใหม่และเป็นครั้งคราวที่ทำงานในยานยนต์การทำฟาร์มและงานอดิเรกที่บ้าน การดึงดูดช่างเชื่อมบนลวดทึบอาจดีกว่าในการใช้งานที่บางกว่าเนื่องจากไม่มีตะกรันให้ขจัดคราบมันพร้อมที่จะทาสีและลูกปัดเชื่อมอาจจะสวยงามกว่า


สรุป 

สิ่งสำคัญที่สุดอย่าลืมว่าอย่าตกอยู่ในกรอบความคิดเดียวที่เหมาะกับทุกคน ลวดทึบลวดฟลักซ์คอร์ที่มีฉนวนป้องกันตัวเองและลวดฟลักซ์คอร์ที่ป้องกันแก๊สทั้งหมดทำงานได้ดีหากนำไปใช้อย่างถูกต้อง ประเภทของสายไฟที่คุณเลือกจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของไซต์งานความหนาของการใช้งานการรวมกันของก๊าซป้องกันที่เหมาะสมและประเภทของอุปกรณ์ที่มี คุณควรทำความสะอาดชิ้นงานก่อนการเชื่อมทุกครั้งเพื่อให้ได้คุณภาพการเชื่อมที่ดีที่สุดและป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกติดอยู่ในลูกปัดเชื่อม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโปรดทำการปรับเปลี่ยนตามตัวแปรของไซต์งานและพิจารณาว่ามีสายไฟทั้งแบบทึบและแบบฟลักซ์คอร์

ดูราคา ลวดเชื่อม ได้ที่นี่

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *