Welding

การเชื่อมอาร์คมีหลากหลายรูปแบบโดยแต่ละวิธีมีการเชื่อมโลหะหลาย ๆ แบบเข้าด้วยกันผ่านขั้วโลหะ ด้านล่างนี้เราได้จัดแสดงวิธีการเชื่อมที่เป็นที่นิยมมากที่สุดสี่วิธีด้วย

Read More
เบื้องต้น

การเชื่อมโลหะสองชิ้นเข้าด้วยกันก่อให้เกิดพันธะถาวรซึ่งโลหะจะถูกทำให้ร้อนถึงจุดหลอมเหลวผสมกันแล้วทำให้เย็นลงเพื่อสร้างวัตถุชิ้นเดียว พันธะประเภทนี้จะแข็งแรงกว่าพันธะอื่น ๆ เช่นการบัดกรีซึ่งสามารถ

Read More
iso

มาตรฐานการเชื่อมรองรับอุตสาหกรรมการเชื่อมทั้งหมด พวกเขาส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและการดำเนินงานของ บริษัท เชื่อมในวงกว้างตั้งแต่อุปกรณ์เชื่อมไปจนถึงซอฟต์แวร์การจัดการการเชื่อมบริการและ

Read More
SLAG

อนนี้เป็นตัวอย่าแบบคลาสสิกของนิสัยที่ไม่ดีที่ต้องหยุด สิ่งหนึ่งที่ฉันเห็นกลุ่มคือผู้เริ่มต้นวิ่งเวลาการเชื่อมของพวกเขา การเชื่อมไม่ใช่เรื่องเลวร้ายหากคุณไม่ทำความสะอาดตะกรันอย่างสมบูรณ์หลังจากผ่านไปทุกครั้ง ในตัวอย่างนี้

Read More

เมื่อทำการเชื่อมด้วยกระบวนการ SMAW มันเป็นความคิดที่ดีที่จะมีความเข้าใจในสิ่งที่ชนิดของขั้วที่เหมาะที่สุดสำหรับอิเล็กโทรดที่คุณใช้ เรามีสามทางเลือก ประเภทขึ้นอยู่กับเครื่องซึ่งควรขึ้นอยู่กับตัวเลือกอิเล็กโทรดที่เราใช้ ทั้งสามนี้เป็นขั้วย้อนกลับขั้วตรงและกระแสสลับ
ด้วย (DCRP และ DCSP) พวกเขาจะ

Read More
ขั้วไฟฟ้า

อย่างที่เราเห็นอิเลคโทรดนั้นติดอยู่กับขั้วบวกของแหล่งพลังงานและงาน (โลหะที่จะเชื่อม) นั้นติดอยู่กับขั้วบวก นี่คือการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ DCEN แล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมเราต้องรู้เรื่องนี้

Read More