เครื่องเชื่อม เลเซอร์ เป็นกระบวนการที่แม่นยำในการหลอมชิ้นส่วนโลหะโดยใช้ลำแสงเลเซอร์ จะเจอการใช้งานมากมายในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบอัตโนมัติของการเชื่อมชิ้นส่วนขนาดเล็ก ซึ่งการควบคุมที่เข้มงวดหมายความว่าไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด สิ่งนี้มีประโยชน์มากที่สุดในภาคยานยนต์ การบินและอวกาศ และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งความแม่นยำและประสิทธิภาพเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุด บทความนี้จะกล่าวถึงการเชื่อมด้วยเลเซอร์เพิ่มเติม วิธีการทำงาน กระบวนการ ประเภท และข้อดี เครื่องเชื่อม เลเซอร์ คืออะไร? เป็นกระบวนการเชื่อมที่แม่นยำ ที่ละเอียดอ่อน ที่ใช้แสงเลเซอร์มารวมกันที่จุดหนึ่ง ซึ่งนำมาใช้ให้หลากหลายอุตสาหกรมเนื่องจากมีความแม่นยำสูง โดยพลังงานสำหรับเชื่อมนั้นเกิดขึ้นจากเลเซอร์กำลังสูง แสงเลเซอร์พลังงานสูงมักจะถูกนำทางไปยังตำแหน่งการประมวลผลด้วยใยแก้วนำแสงที่มีความยืดหยุ่น เครื่องเชื่อม

Read More