ลวดเชื่อม

การตัดสินใจว่าจะใช้กระบวนการเชื่อมแบบใดอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย เรียนรู้พื้นฐานของลวดเชื่อมแข็ง และลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ และวิธีการใช้ประโยชน์สูงสุดจากลวดแต่ละเส้น คุณรู้หรือไม่ การเชื่อมแบบ MMA MIG และ TIG ต่างกันอย่างไร ข้อดีของ ลวดเชื่อม MIG และ Flux cored การเชื่อมแบบ MIG และการเชื่อมฟลักซ์คอร์ มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ซึ่งช่างเชื่อมต้องประเมินเมื่อเลือกใช้แบบไหน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้คุณพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้ ความหนาของวัสดุก๊าซป้องกันที่เหมาะสม ความเร็วในการป้อนลวด

Read More
6011 and 7018

แท่งเชื่อมหรือขั้วเชื่อมยังคงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเชื่อม กระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดเชื่อมทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าสดที่ส่วนปลายและช่วยให้สามารถทำการเชื่อมได้ แท่งเชื่อมที่หลากหลายรวมถึง

Read More