ลวดเชื่อม

การตัดสินใจว่าจะใช้กระบวนการเชื่อมแบบใดอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย เรียนรู้พื้นฐานของลวดเชื่อมแข็ง และลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ และวิธีการใช้ประโยชน์สูงสุดจากลวดแต่ละเส้น ข้อดีของ ลวดเชื่อม MIG และ Flux cored การเชื่อมแบบ MIG และการเชื่อมฟลักซ์คอร์ มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ซึ่งช่างเชื่อมต้องประเมินเมื่อเลือกใช้แบบไหน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้คุณพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้ ความหนาของวัสดุก๊าซป้องกันที่เหมาะสม ความเร็วในการป้อนลวด และการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า ตำแหน่งของไซต์งาน และลักษณะการเชื่อมของคุณ  ไม่มีวิธีการเชื่อมที่เหมาะกับทุกขนาด และตัวแปรทั้งหมด ข้างต้นจะมีผลต่อการตัดสินใจของช่างเชื่อมที่จะใช้ลวดแข็ง หรือฟลักซ์คอร์

Read More