P5

ลวดเชื่อม 5P ยังเป็นที่รู้จักกันในนาม E6010 ประกอบด้วยโลหะฟิลเลอร์อเนกประสงค์ออกแบบมาเพื่อใช้กับกระแสตรง (DC) และเหมาะสำหรับท่อเชื่อม

Read More
การเชื่อมประเภทใดที่ฉันต้องเชื่อมอลูมิเนียม?

อลูมิเนียมอัลลอยด์ให้ความท้าทายแก่ช่างเชื่อมมากกว่าโลหะผสมเหล็ก อลูมิเนียมมีจุดหลอมเหลวต่ำกว่าและมีการนำไฟฟ้าสูงกว่าเหล็กซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเผาไหม้โดยเฉพาะในแผ่นอลูมิเนียมที่บางกว่า ลวดป้อนอลูมิเนียมนั้นอ่อนกว่าลวดเหล็กและสามารถพันกันในตัวป้อนได้ การเลือกวิธีการเชื่อมสำหรับอลูมิเนียมขึ้นอยู่กับความต้องการของการใช้งานเฉพาะและทักษะของช่างเชื่อมที่จะทำการผลิต ซึ่งตามความเป็นจริงการเชื่อมอลูมิเนียมยังต้องการเครื่องเชื่อมหรือเครื่องมือที่แตกต่างกับเครื่องเชื่อมโลหะอื่นๆซึ่งการเชื่อมอลูมิเนียมอาจจะยังสามารถแบ่งออกตามประเภทได้ดังนี้ คือ

Read More